Zaira Nara (Christian Bochichio)

Zaira Nara (Christian Bochichio)

Jimena Barón

Jimena Barón

Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica Viciconte

Mica Viciconte

Tini Stoessel

Tini Stoessel

Marcela Baños

Marcela Baños

Sofía “Jujuy” Jiménez

Sofía “Jujuy” Jiménez

Sofía “Jujuy” Jiménez

Sofía “Jujuy” Jiménez

Jésica Cirio

Jésica Cirio

Luciana Salazar

Luciana Salazar

Soledad Fandiño

Soledad Fandiño

Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez

Brenda Gandini

Brenda Gandini

Silvina Escudero

Silvina Escudero

Silvina Escudero (Christian Bochichio)

Silvina Escudero (Christian Bochichio)

Yanina Latorre

Yanina Latorre

Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani

María del Cerro

María del Cerro

Paula Chaves

Paula Chaves

Gimena Accardi

Gimena Accardi

Martina Gusman

Martina Gusman

Flor de la V

Flor de la V

Cinthia Fernández y su novio Martín Baclini

Cinthia Fernández y su novio Martín Baclini

Rocío Robles

Rocío Robles

Luli Fernández

Luli Fernández

Paula Chaves, María del Cerro y Gimena Accardi

Paula Chaves, María del Cerro y Gimena Accardi

Gisela Busaniche

Gisela Busaniche

Melina Lezcano

Melina Lezcano

Mariano Caprarola

Mariano Caprarola

Marcela Pagano

Marcela Pagano

Soledad Larghi

Soledad Larghi

Pía Shaw

Pía Shaw

Stefanía Roitman

Stefanía Roitman

Stefanía Roitman

Stefanía Roitman

Gimena Accardi

Gimena Accardi

Mariano Caprarola y Luciana Salazar

Mariano Caprarola y Luciana Salazar

Carla Conte

Carla Conte

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández

Marina Genesio

Marina Genesio

Fabián Medina Flores y Flor de la V (Christian Bochichio)

Fabián Medina Flores y Flor de la V (Christian Bochichio)